Vydatnost pramene

Vzhledem k zjištěných parametrům… “vydatnost změříte, ale není to tak jednoduché, potřebujete čerpadlo řízené frekvenčním měníčem, hladinoměr no a potom se snižuje nebo zvyšuje vydatnost až se ustálí hladina, teprve pak se dá změřit vydatnost, měří se 10l odlivkou na čas…” (https://www.dumachalupa.cz/forum/studny/jak-zjistit-vydatnost-vrtane-studny-jake-cerpadlo-24711/?stranka_oblast=)

Není v našich skromných silách zjistit přesnou vydatnost pramene…

I přesto jsme se o to pokusily… 🙂 a laickým měřením jsem zjistily… že láhev o objemu 1.5 l naplníme za 32,67 s.

Vytvořte web zdarma s WordPress.com
Začít